Tin tức

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Khi chứng kiến hàng ngàn người xếp hàng ở trước số nhà 30 Hoàng Diệu, nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói “Dân không thờ sai ai bao giờ”. Lòng dân sẽ quyết định cho các bậc tiền nhân có sống mãi trong lịch sử dân tộc hay không. Tôi đang nói đến đám tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và cũng là nhân vật của chúng ta trong bài viết thứ 4 về 5 vị tướng tài của dân tộc. Nhưng chọn đăng lại ngày hôm nay. Bởi 2 ngày nữa, là ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. 2 ngày nữa, sẽ có một bài cho chiến thắng ấy.